Bộ dụng cụ 120 món - Total THKTAC01120

1,218,000₫
Thương hiệu Total
Mã sản phẩm THKTAC01120

Bộ dụng cụ 120 món Total THKTAC01120

Thông số kỹ thuật:
- Gồm 120 món dụng cụ

   + 6pcs masonry drill bits:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm
   + 19pcs HSS twist drill bits:1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm,7mm,7.5mm,8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm
   + 6pcs wood twist drill bits:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm
   + 52pcs 25mm length screwdriver bits: PH0/1/2/2/3/4; PZ0/1/2/2/3/4;SL3/4/5/6/3.5/4.5/5.5/6.5;
TX10/15/20/25/30/40;S1/2/3;H3/4/5/6;TT10/15/20/25/30/40;HT3/4/5/6;M6;SP6/8;TW2/3;TS8/10;C2/3;
   + 1pcs bits holder
   + 3pcs wood flat drill bits:16mm,20mm,25mm
   + 5pcs 48mm length magnetic nuts:7mm,8mm,10mm,12mm,13mm
   + 1pcs 12mm Countersink
   + 1pcs mini spirit level
   + 1pcs snap-off blade knife with 5 blades
   + 4pcs Depth Gauge
   + 1pcs Hex Wrench for depth gauge
   + 1pcs drill bits diameter gauge
   + 4pcs carbon stell hole saws
   + 1pcs hole saw arbor
   + 10pcs 1/4"" sockets:4mm,5mm,6mm,7mm,8mm, 9mm,10mm,11mm,12mm,13mm
   + 1pcs 4-6 adaptor
   + 1pcs ratchet handle
   + 1pcs 8 Oz claw hammer
   + 1set 8pcs Hex key: 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm